Kendine Ait Bir Oda Kitap Özeti

Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf’un 1928 yılında kapılarını kadınlara yeni yeni açmakta olan Cambridge Üniversitesi’ndeki kız öğrencilere hitaben yaptığı bir konuşması üzerine şekillenmiştir.

“Bir kadın eğer kurmaca yazacaksa, parası ve kendine ait bir odası olmalıdır,” diyen Virginia Woolf’un sesi, aradan geçen doksana yakın yıla rağmen gücünü ve etkinliğini koruyor.

Kendine Ait Bir Oda Kitap Yorumu

Tüm kadınların okuması gereken bir başyapıt. Kadınların geriden başladıkları hayatlarını istedikleri gibi devam ettirebilmeleri, eşit ve özgür olabilmeleri için çalışmaları gerektiği üstünde duruyor. Üretmenin gücü ve dik durmanın erdemi üzerine harika bir söylev görevi görüyor.

Kendine Ait Bir Oda Kitabı Hakkında

Kendine Ait Bir Oda Kitabı Sayfa Sayısı: 128

Kendine Ait Bir Oda Kitabı Basım Yılı: Mayıs 2017

Leave a comment