Enver Kitabı Açıklaması

İstanbul’da mütevazi bir ahşap evde başlayıp Hürriyet Kahramanlığı’na ve imparatorluğun en güçlü adamlığına uzanan ama ardından idam mahkûmluğuna ve sürgünlere kadar giden, 1922’de uzak diyarların haritalarda bile yeralmayan ücra bir tepesinde Rus süvarisinin namlusundan çıkan domdom kurşunu ile noktalanan 41 senelik macera dolu bir hayat…

Enver Paşa Türkçü-Turancı mı, yoksa İslamcı mı idi? İstiklal Harbi yıllarında neler yapmıştı? Mustafa Kemal ile mektuplaşmaları… Sıkıntılar ve hayallerle dolu sürgün seneleri… Orta Asya’daki esareti ve uğradığı mağlûbiyet… Hanımı, büyük aşkı Naciye Sultan’a hasret satırları…

Murat Bardakçı’nın, Paşa’nın ailesi tarafından doksan küsur sene boyunca muhafaza edilen ve şimdiye kadar yayınlanmamış özel evrakı ile sivil ve askeri arşiv belgelerine dayanarak kaleme aldığı Enver, tarihimizin bu çok önemli ismini her yönü ile ortaya koyarken, onun hakkında yanlış bilinen birçok konunun gerçeğini de gözler önüne seriyor.

Enver Kitabı Yorumlar

Murat Bardakçı’nın uzun süren araştırmalar sonucunda gerçek belgelere dayanarak kaleme aldığı bir eser Enver. Yararlanılan kaynakların büyük kısmı Enver Paşa’nın torunu Osman Payatepek tarafından verilmiştir. Bu belgeler arasında mektuplar, aile fotoğrafları, stratejik planlamalar ve çizimler de mevcut. Enver Paşa’nın karakterine dair bilinmeyenleri ve ruh halini belki de bugüne kadar en iyi aktaran yazar Murat Bardakçı oluyor Enver’le.

Enver Kitabı Hakkında

Enver Kitabı Sayfa Sayısı: 784

Enver Kitabı Basım Yılı: Kasım 2015

Leave a comment