Ateşten Gömlek Kitabı Konusu

Kurtuluş zamanı gibi zorlu bir dönemden çıkan Ateşten Gömlek, cepheden, romanda anlatılan kişilerle omuz omuza yaşamış birinden gelen bir yapıt. Halide Edib Adıvar, her birini yakından tanıdığı roman kişilerini, yani silah arkadaşlarını içtenlikle, çağına ve yaşanan acı olaylara sorumlulukla tanıklık ederek anlatıyor. Bağımsızlık mücadelemizi bütün gerçekliği ve zorluğuyla gerçekleri anlatan belki de en önemli roman, Ateşten Gömlek.

İhtilal ve isyan günlerinden beri koza, kurt, kelebek devirleri tetkik edilen mahlûkat gibi Sakarya silâh arkadaşlarımın “Ateşten Gömlek”te birkaç solgun aksini İstanbul, ihtilal ve ordu günlerinden alıp kâğıt üstüne koymaya çalıştım. İstediğim gibi olmadığı için silâh arkadaşlarımdan af dilemek isterdim. Bize onlar ilham ettiler.

Ateşten Gömlek Kitabı Yorumları

Kurtuluş savaşı sırasında yazılan ilk kitap olmasının yanı sıra sizse savaşın ruhunu oldukça etkili bir biçimde anlatan harika bir kitap. Herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum.

Halide Edip Adıvar Kitapları

Heyula (1908)

Raik’in Annesi (1909)

Seviye Talip (1910)

Handan (1912)

Yeni Turan (1912)

Son Eseri (1913)

Mev’ud Hüküm (1918)

Ateşten Gömlek (1923)

Vurun Kahpeye (1923)

Kalp Ağrısı (1924)

Zeyno’nun Oğlu (1928)

Sinekli Bakkal (1936)

Yolpalas Cinayeti (1937)

Tatarcık (1939)

Sonsuz Panayır (1946)

Döner Ayna (1954)

Akile Hanım Sokağı (1958)

Kerim Ustanın Oğlu (1958)

Sevda Sokağı Komedyası (1959)

Çaresaz (1961)

Hayat Parçaları (1963)

Ateşten Gömlek Kitabı Hakkında


Ateşten Gömlek Kitap Sayfa Sayısı : 224
Ateşten Gömlek Kitabı İlk Baskı Yılı : 1923

Leave a comment