Ateizm Deizm Agnostisizm Kitabı Konusu

“İlkçağdan beri, filozofları meşgul eden en önemli konular Tanrı, alem, insan ve bunlar arasındaki ilişkilerdir. Tanrı düşüncesi, insanlık tarihi boyunca, hemen hemen tüm insanların üzerinde kafa yorduğu bir konudur. Çünkü dinsel bütün tartışmalar veya söylemler bir şekilde Tanrı’yla ilişkilidir.

İnsanın Tanrı ve evren ile ilişkilerinin değerlendirilmesi sonucu birçok problem ortaya çıkmıştır. Bütün bu tartışmalar, farklı dinsel yaklaşımların ve gruplaşmaların oluşmasına neden olmuştur.

Modern ve bilimsel düşünce için en önemli adımlardan biri olan Aydınlanma felsefesinin insanlık tarihine kazandırdığı ve Aydınlanma felsefesinin filozoflar arasındaki en yaygın dinsel yaklaşımı deizmdir denilebilir. Günümüzde ise deizmin sistematik bir öğreti olarak takipçileri ve sözcüleri olmasa da, oluşturduğu felsefi geleneğin etkisiyle, dinsel inanca sahip olanların bile yaşamlarında pratik bir şekilde varlığını sürdürdüğü söylenebilir.”

Ahmet Seyrek Kitapları

  1. Sürgünde Üç Devrimci
  2. Yoldaş Che
  3. Şeyh Bedreddin
  4. Elon Musk
  5. Mustafa Kemal Atatürk
  6. Evanjelizm
  7. İslamda Büyük Ayrışma Karmatiler

Ateizm Deizm Agnostisizm Kitabı Hakkında

Ateizm Deizm Agnostisizm Kitabı Sayfa Sayısı : 260

Ateizm Deizm Agnostisizm Kitabı İlk Basım Yılı : 2019

Leave a comment