Tanrıyı arayıp duran insanlar, göremeyen insanlar ve konuşmak isteyen insanların bir hayal dünyasını esinlendiriyor bu eser. Varlığını ise zihninde ve hayal dünyasında canlandırmak ile yetinen insanlar…

Tanrı inancı ve Tanrı algısı insanın düşüncesinde yer alan bir olgudur.

Düşünce, insan beyninde duygu ve hislerle oluşan elektrik akımının ortaya çıkardığı sınırsız bir enerjidir.

Fransız düşünür Rene Descartes’in dediği gibi ‘’ Düşünüyorum öyleyse varım ‘’ sözünün içinde gizlidir, Tanrının varlığı…

Tanrıyı tarif etmek istersek, herkese göre değişen bir Tanrı algısının varlığı ile karşılaşırız.

Buna göre, bütün evreni kapsayan bir yazılım programının oluşturduğu, elektriksel gücün sağladığı ve sürekli kendisini yenileyen yani sonsuz bir üretgenlik içinde olan enerji midir Tanrı?

Bu gücün görseline şimdilik enerji diyelim. İnsanoğlu bir gün aynaya baktığında kendi içindeki bu enerjinin sınırsız boyutunu keşfedecektir. İşte o zaman Tanrıyı ve kendi yaratılışını da görecektir.

İki tanrı algısı mevcuttur. Birincisi insanların inanç sistemlerine göre düşüncelerinde yarattıkları Tanrı’dır. İkincisi ise, evreni ve insanlığı komple yaratan Tanrı’dır.

Leave a comment