Dörtlükler Kitap Özeti

Ömer Hayyam: Doğum ve ölüm tarihleri çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterse de, 11. yüzyılın ortalarında doğduğu, 12. yüzyılın ilk çeyreği civarında öldüğü kabul edilen İranlı şair, felsefeci ve bilim adamı. Günümüzde ise, daha çok “rubai” türünün yaratıcısı olarak kabul gören Hayyam’ın dörtlükleri, Türkçe’ye Yahya Kemal ve Abdülbaki Gölpınarlı başta olmak üzere pek çok kez çevrildi. Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirisi de, bunlar arasında en sevilenlerinden biri.

Ömer Hayyam Kimdir?

Doğu edebiyatının rubai türünün kurcusudur. Kolay ve anlaşılır bir dille yazdığı rubaileri günümüze kadar damga vurmayı başarmıştır.

Rubailerinin sayısı konusunda net bir bilgi olmazken bahsedilen birçok rubainin ona ait olmadığı da söylenmektedir.

Rubailer düşünsel ağırlıklı konuları işlemektedir. Aruz ölçüsünün kurallarına göre yazılan dörtlüklerdir. Döneminin en büyük rubai şairi Ömer Hayyam Cumhuriyet döneminin ise Yahya Kemal Beyatlı olmuştur.

Açık görüşlü olan Ömer Hayyam döneminde yazdığı Rubaileri yüzünden birçok suçlamaya maruz kalsa da bu suçlamalar gerçeği yansıtmaz. Kendisini dinsizlikle suçlayan kişilere rubaileri ile cevap vermiş büyük bir bilgindir.

Bilime çok düşkün olan Hayyam bu nedenden dolayı dinsiz olarak anılmış astronomi alanında kurduğu rasathanesi yıkılmıştır.

Bu olaydan sonra Ömer Hayyam hayata küsmüş düşüncelerini dörtlükleri ile açıkça dile getirmiştir. Yaptığı çalışmalar ile bilime oldukça fazla katkı sunan Ömer Hayyam 4 Aralık 1131 yılında yaşama veda etmiştir.

Dörtlükler Kitabı Hakkında

Dörtlükler Kitabı Sayfa Sayısı: 196

Dörtlükler Kitabı Basım Yılı: Kasım 2017

Leave a comment