Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin tüm dünya tarafından iyice bilinen dizisi “Very Short Instroductions” isimli Bilinç kitabı Türkçe diline çevrildi. Bu çeviriyi İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi üstlenmiştir. Bilinç, memler, yapay zekâ, özgür irade ve meditasyon alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Susan Blackmore’un yazdığı kitap, İKÜ Yayınevi’nin “Çok Kısa Bir Başlangıç” dizisinin 6. kitabı olarak raflardaki yerini aldı. Beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Sinan Canan da kitabın Türkçe baskısına özel bir önsöz kaleme aldı. Kitap, okurları fiziksel varlığımızdan zihinsel derinliklerimize uzanan bir sorgulamaya davet ediyor.
***
İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü “Very Short Introductions” dizisinden çıkan Bilinç: Çok Kısa Bir Başlangıç adlı kitabı okurlarla buluşturdu. Bilinç, memler, yapay zekâ, özgür irade ve meditasyon gibi konulardaki çalışmalarıyla dünyaca tanınan Prof. Dr. Susan Blackmore’un yazdığı kitap, “Çok Kısa Bir Başlangıç” dizisinin 6. kitabı olarak raflardaki yerini aldı. Almanca, İtalyanca, İsveççe, Arapça, Farsça, Romence ve Gürcüceye çevrilerek dünya çapında pek çok okura ulaşan kitap, ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı araştırmacılarından Oğuz Akçelik tarafından Türkçeye çevrildi. Ayrıca kitap, beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve bu alandaki konuların ülkemizde geniş kitlelere ulaşabilmesinde önemli bir rolü olan Prof. Dr. Sinan Canan’ın önsözüyle okur karşısına çıktı.
Bilinç Hakkında Çokyönlü Bir Sorgulama
Bilinç dediğimiz şey nedir? Tanımlanabilir mi? Algıdan, zekâdan, düşünceden, dilden ya da benlikten ayrı bir şey midir? Fiziksel bir organ olan beynimiz dış dünyaya dair öznel deneyimlerimizi nasıl oluyor da algılayıp anlamlandırabiliyor? Zihnimizde oluşan imgeler gerçeklikle ne kadar örtüşüyor? Yoksa bir yanılsama içinde miyiz? Peki ya gerçekten özgür iradeye sahip miyiz? Günümüzde farklı disiplinlerden birçok araştırmacı bunun gibi sorulara hâlâ yanıt arıyor.
Beyinle ilgili araştırmalarda ulaşılan yeni sonuçlar, bilinçle ilgili tartışmaları körüklerken bu tartışmalara biyologlar, sinirbilimciler, psikologlar ve felsefeciler de katılıyor. Bu alandaki güncel keşiflerden ve süregiden tartışmalardan yola çıkan Susan Blackmore bu kitapta benliğin yapısını, dikkat mekanizmalarını, bilincin sinirsel bağıntılarını ve bilincin değişen durumlarının fizyolojisini nasıl anladığımızı açıklıyor. Bunu yaparken de okuru fiziksel varlığımızdan zihinsel derinliklerimize uzanan bir sorgulamaya davet ediyor.
Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Canan kitabın Türkçe baskısı için kaleme aldığı önsözde bilinç araştırmaları hakkında şunları belirtti: “Dışarıdaki gerçekliğin ne olduğunu doğrudan deneyimleme imkânımız yok. Zihnimizde oluşan imgeleri ve deneyimleri ‘gerçek’ olarak algılamaktan başka çaremiz yok. Fakat kendimize sürekli olarak ‘Acaba gerçek/hakikat nasıl bir şey?’ sorusunu sormadan da duramıyoruz (en azından bazılarımız). Tarihimizin başlangıcından beri de muhtemelen en önemli sorunumuz bu: Varlığımızın gizemini çözmek, tüm soruların sorusu olan o büyük sorunun cevabını yakalamak: ‘Ben aslında neyim?’ Elinizdeki kitap bu büyük soruna ilişkin yazılmış ne ilk metin ne de muhtemelen sonuncu olacak. Yazar Susan Blackmore, 2017 yılına ait bilinç sorununa dair tartışmaları gayet güzel bir dille okurlarının önüne sunmuştur.

Leave a comment